साना सिंचाई सम्बन्धी सूचना

साना सिंचाई सम्बन्धी सूचना

आ.व. २०७३/०७४ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार साना सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्न तथा राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार छनौट कार्यक्रमको लागि कृषि सेवा केन्द्र तथा कृषि सम्पर्क केन्द्रहरुबाट निवेदन फर्महरु वितरण भै रहेकोले जिल्लामा दर्ता भएका कृषक समुह, सहकारीबाट यहि भाद्र मसान्तसम्म निवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

                                                                                                      अनुरोधक
                                                                                   - जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, गुल्मी ।

Attachments#
No files